18 Eylül 2011 Pazar

Süresi Biten Hayat Sigortası Sizi Borçlandırabilir!Kredilerin parçası-bütünleyicisi olarak yapılan hayat sigortalarının uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu anlarda yazıktır  ki tüketici yakınları mağdur edilmektedir.Şöyle ki;bankalar bir çok kredi dalında müşteriye kredi verdiklerinde kredi kullanan kişiye ölümü halinde borcun ödenmesi daha doğrusu alacağı garantiye almak için hayat sigortası yaptırmaktadır.Hayat sigortaları süreli olarak yapılmakta ,poliçenin süresi bittiğinde sürenin bittiğini tüketicinin kendisi fark etmediği gibi banka da bu durumu tüketiciye hatırlatmamakta,krediyi kullanan kişi hayat sigortası poliçesinin süresi bittikten sonra  vefat etmekte böylece  kredi borcunun tamamı ve ek masrafları mirasçılar tarafından ödenmektedir.Böylece insanlar hiç sebep yokken ya da ummadıkları bir anda mirasçıların borçlarını ödemek için hayatlarını alt üst etmektedir.Müşteri;kullandığı banka kredisi için mutlaka hayat sigortası yaptırmalı,poliçenin süresi biter bitmez kredi borcu tamamen ödeninceye dek tekrar tekrar hayat sigortası yaptırmaya devam etmeli,poliçe süresi bittikten sonra poliçeyi yeniletmeyi asla unutmamalı ,bankalar da poliçenin süresinin bittiğini ve poliçenin yenilenmesi gerektiğini derhal müşteriye/tüketiciye bildirmelidir.