14 Aralık 2011 Çarşamba

FON HESABI MUĞLAKLIĞI


Bilineceği üzere ülkemizde faaliyet gösteren bazı bankalar ; gelir getiren bir imkan  olarak reklamını yapıp  çeşitli adlar altında müşterilerine  fon hesapları  açtırmaktadır.Fon hesapları gelir getirdiği iddiasıyla düzenli olarak çalışmakta ancak bankalar;hesap sahibinin fon hesabından kazandığı gelirleri ve  aynı hesap nedeni ile müşteriden vergi  ve sair adlarla yapılan kesintileri belirli aralıklarla düzenli ve anlaşılabilir şekilde müşteriye açıklamamaktadır.Fon hesabı sahiplerinin hesaplarına dair  yıllık gelir ve gider durumunu gösterir raporu bankalarından ısrarla istemeleri  haksız kayıplara uğramamak adına önemlidir.