5 Ekim 2011 Çarşamba

İkinci El Araçların Hukuki Problemleri
ikinci el araç alan tüketiciler; araçlarının teknik hatalarından çok hukuki hatalarından mağdur olmaktadır.İkinci el araçlarda rastlanan başlıca  hukuki hatalar ve ayıplar şunlardır;

1)Aracın sicil kaydı üzerinde borç nedeni ile haciz ve yakalama kararı  bulunması,borç karşılığı rehin kaydı bulunması:Böyle bir tehlikeden kurtulabilmek için almak istediğiniz aracı teknik olarak sıkıca kontrol ettikten sonra aracın ruhsat bilgileri ile aracı size satacak olan şahısın bilgilerini sıkıca kontrol ediniz,araç satıcısı aracın  sicil kaydında ismi görünen şahıs değil ise satış ve devir konusunda noter vekaletnamesi olup olmadığını sıkıca sorgulayın sonra mümkünse aracı satın alacağınız an itibari aracın sicil kaydı üzerinde özel borçlar için aracın siciline işlenmiş haciz ve yakalama kararı olup olmadığını aracın rehinli olup olmadığını en yakın trafik tescil denetleme büro amirliğinden ya da internet üzerinden EGM’nin araç sorgulama sayfasından iyice araştırınız.Vergi Dairelerinden alınan aracın vergi borcu olmadığına dair evrakı aracın özel borcunun da olmadığı şeklinde yanlış anlamayın,vergi borcu ayrıdır özel borçlar ayrıdır,özel borçların muhatabı özel şahıslar ve icra müdürlükleridir,vergi borçlarının muhatabı Vergi Daireleridir.Ayrıca aracın sicil kaydı üzerinde her hangi bir mahkeme tarafından verilmiş ihtiyati tedbir kararı olup olmadığını sıkıca araştırınız.Aracın parasını mümkünse satıcının kendi adına olan banka hesabına yatırınız ve dekonta mutlaka paranın satın alınan aracın bedeli olduğunu,aracın plakasını da zikrederek yazdırın.Satıcıların düzenledikleri harici araç satış sözleşmeleri geçersizdir araçlar sadece noterler tarafından düzenlenen satış sözleşmeleri ile alınıp satılabilir,satıcı ile alıcı arasında yapılan harici-adi sözleşme sadece alınıp verilen paraya delildir.araç alırken bedelin tamamı ya da bir kısmı yerine çek-senet gibi kıymetli evrak verecekseniz verdiğiniz çek ya da senedin miktarını, alacaklısını,vadesini,çek numarasını banka ismini aranızda yapılan harici sözleşmeye yazınız ya da fotokopi yapmak sureti ile harici sözleşmenin eki haline getiriniz harici sözleşmeyi iki suret halinde yapınız ve her ikisini de karşılıklı olarak imzalayıp birisini satıcıya veriniz diğerini kendiniz alınız.

2)Aracın trafik cezası ya da vergi borcunun bulunması:Bu konuyu satın alma anında en yakın vergi dairesinde plaka no’sunu  vererek sorgulattırınız ve sıkıca araştırınız.

3)Aracın çalıntı olduğunun sonradan anlaşılması:almak istediğiniz aracın ruhsatında bulunan motor ve şasi numaralarının aracın üzerindeki motor ve şasi numaraları ile aynı olup olmadığını,aracın ruhsatta bulunan bilgileri ile fiilen araç üzerinde bulunan bilgilerinin aynı olup olmadığını sıkıca inceleyiniz ayrıca mümkünse aracın sicil bilgileri ile fiili durumu arasındaki farkları bulmaya çalışınız.