15 Eylül 2011 Perşembe

İPOTEĞİN KALDIRILMASI YÖNTEMİ VE TÜKETİCİKişilerin konut ihtiyaçları için bankalardan kullandıkları konut kredileri kural olarak tüketici hukuku kapsamındadır.Bankalar müşteriye verdikleri konut kredisini garanti altına alabilmek amacı ile kredi ile alınan evi birinci dereceden ipotek etmektedir.kural olarak borç tamamen bittiğinde ipoteğin fekkedilmesi yani kaldırılması gerekirken bazı bankalar çeşitli sebeplerle ipoteği fekketmemekte tüketiciye zorluk çıkartmakta ipoteğin kaldırılması karşılığı müşteriden “şantajlı yöntemlerle” para almaya çalışmaktadır.Tüketici hukuku kapsamında kredi ile alınan ev üzerindeki ipotek; borç tamamen bittiği halde-tüm ısrarlara rağmen- banka tarafından kaldırılmıyorsa tüketicinin bankaya karşı (noterlik vasıtası ile )ipoteği kaldırması ihtarını içerir bir ihtarname göndermesi ve ipoteği kaldırması için bankaya süre vermesi verilen süreye rağmen ipoteğin kaldırılmaması halinde durumu yetkili ve görevli Mahkemeye müracaat ederek ipoteğin kaldırılmasını  istenmesi gerekmektedir.

KART AİDATININ VE HESAP İŞLETİM ÜCRETİNİN GERİ ALINMASIBankaların müşterilerinden kestikleri kredi kartı aidatı ve hesap işletim ücretlerini geriye alabilmek için size en yakın yerde bulunan il ya da ilçe tüketiciyi koruma hakem heyeti başkanlıklarına başvurun.örnek başvuru dilekçesi (hesap işletim ücretini talep edebilmek için de benzer içerikte dilekçe ile işletim ücretini alan banka,ne kadar alındığı,hangi hesap için alındığı açıkça yazılmak sureti ile sizden alınan paranın miktarı açıkça yazılmak sureti ile Heyete başvurulmalıdır)aşağıdadır:

            ……………….TÜKETİCİYİ KORUMA HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                             ……………………….
   ……………banka ait ………………..nolu kredi kartının kullanıcısıyım………..bank tarafından……………………tarihinde ………….TL para kredi kartı aidatı adı altında  benden alınmıştır alınan paraya dair belge sureti dilekçeme eklidir.Bankanın benden kredi kartı aidatı almasının 4077sayılı kanun ile ilgili mevzuata  ve hakkaniyete aykırı olduğunu düşünüyorum.Kredi kartı aidatı namı ile …………..bankası tarafından benden alınan……………TL paranın tarafıma iadesini dilerim
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim                                           ……/……/2011
                                                                                                                        ŞİKAYETÇİ
                                                                                                                             İMZA