27 Ağustos 2011 Cumartesi

İhtar Ve Ya İhbarlarınızı Daima Noterler Vasıtası ile Yapınız

Gerek tüketici hukuku gerekse sair hukuki konularda muhatabınıza göndereceğiniz ihtar mahiyetindeki isteklerinizi daima Noterlerden göndermeye özen gösteriniz.Noterlerden gönderilen ihtarların ikna etme ve delil olma özelliği diğer yollardan (mesela iadeli taahhütlü mektuplardan)daha kesin ve keskindir.

bir kere evrakın Noterlik gibi bir merciden gönderilmesi hukuki muhatabınızı daha çok düşünmeye sevk etmekte ve işin ciddiliğini arttırmaktadır.

Noterlikten giden evrakların bir adeti daima noterlikte kaldığından tarih ve yevmiye numarasını unutmadığınız takdirde yıllar sonra bile bu evraklar rahatlıkla tekrar temin edilip kullanılabilmektedir.

Evrak üzerinde tarih ve yevmiye numarası olması nedeni ile dava konusu edilen herhangi bir olay için diğerlerine nazaran dikkat çeken bir delil olmaktadır. Eğer ihtarında muhatabınıza yapması ya da yapmaması gereken işi süreli olarak belirtmişseniz (örneğin;yedi işgünü içerisinde borcunuz olan binTL yi ödemeniz gerekiyor şeklinde ) resmi merciler ile mahkemelerin sonuca ulaşmaları kolaylaşmakta ayrıca özellikle mahkemeler alacak davalarında temerrüt tarihi, borcun vadesi, muhatabın temerrüde düşmesi gibi konuları noterlik evrakındaki süre ya da tarihlerden kolayca tesbit edip sonuca ulaşmaktadır.

MADE İN CHİNA ya da MADE İN P.R.C

Çin mallarının ne kadar kaliteli! olduğu hepimizce malumdur.Aramızda çin malı kurbanı olmayanımız hemen hemen hiç yoktur Dünyada ve tabiî ki ülkemizde hemen her sektörü ele geçirmiş ya da iflasa sürüklemiştir.Çin’in dünyaya bu kadar bol ve ucuz mal satmasının temel sebebi “Sosyalizm vesilesi ile köleleştirilmiş ” kalabalık nüfus üzerinden yapılan “emek sömürüsüdür”.Emek sömürüsü kullanılarak imal edilen malların tamamı (büyük firmaların kendi standartları dahilinde Çinde ürettirdiği mallar hariç) taklit,bir işe yaramaz,ilkel teknoloji hırsızlığı ürünü,kanserojen maddeler ihtiva eden SÜPRÜNTÜ MALLARDIR.Bazıları bu görüşüme itiraz eder ve şöyle derler ”ama iyisi de var, parana göre, kalite kalite ” iyi de patent-lisansla ya da büyük firmaların -mesela Siemens firmasının- kendi standartları dahilinde Çin’de ürettikleri zaten bu kategoriye girmez.Benim kast edip itiraz ettiğim standart harici Çin’in “yerli ” üretimleridir.iğneden ipliğe,beyaz eşyadan,motorsiklete her şeyi süprüntü, hele hele motorsikletleri ülkemizi tam anlamı ile metal çöplüğüne çevirdi,hepsi bir birinin taklidi, ilk taklid edilen de Yamaha-Honda-Harley Davidson gibi bir firmanın taklidi,yani suyunun suyunun suyu,orijinalinin orijinal taklidinin çakması(Çin malı motorsikletlerin ülkemizdeki ilk hatırı sayılır! mağdurlarından birisi de benimdir ama verdiğim hukuk mücadelesi sonunda haklarımı;satıcı firmanın midesinden kustura kustura almak şerefi de bana nasip olmuştur…).Hemen her şeyi taklit ediyorlar.Bu söylediklerim istisnasız tüm çin malları için geçerli .Teknoloji hırsızlığı o kadar bariz ki ve o kadar yüzsüzler ki Volvo firmasının iş makinasının bire bir taklidini yapıp üstüne de WOLVA adını yazmışlar,motorsiklet üretip adını YAMASAKİ koymuşlar,elektronik eşyaların bazılarına SONY markasını taklit etmek adına SQNY adını vermişler……hatta rivayete göre Bizim Kumtel firması bir seri elektrikli soba üretmiş ancak serinin içerisinde bir kısmı defolu olduğundan daha ucuz bir fiyatla piyasaya satılmış,Çinliler Kumtel’in defolu elektrikli sobasından birini elde edip üzerindeki defo ile birlikte taklit edip yeniden üretip piyasaya sürmüşler.Mesela bir Çinli araba firmasının ülkemizde yapılan reklamı şöyle: …..60 yıllık ………güvencesi ile.Güvencesi verilen malın kendisi yani marka değil ithal eden firma,aman Allah’ım ne günlere kaldık insanlık tarihi boyunca teknoloji bu kadar soysuzlaşmamıştı,teknoloji hırsızlığı bu kadar legalleşmemiş,kalite bu kadar ayağa düşmemişti.Çinlilerin bu mallarla ilgili bir başka sahtekarlığı da şöyledir;önceleri Çin menşeili malların arkasında ya da ilgili yerinde Çin malıdır anlamında MADE İN CHİNA ya da Türkçe ÇİN MALI yazardı,piyasanın bu iki ibareyi tanıması ve artık bu iki ibarenin piyasada şüphe ve tiksinti oluşturması üzerine Çinliler yeni bir taktik geliştirerek bu defa da mallarının üzerine MADE İN P.R.C yazıp insanları aldatmaya başladılar.P.R.C’nin İngilizce açılımı Peoples Republic China/P.R.C dır,yani Çin Halk Cumhuriyeti demektir,ha MADE İN CHİNA ha MADE İN P.R.C ikisi de aynı …………….

Geleceğimiz İçin Para Biriktirmenin Önemi ve Yöntemi


Gelecekteki zor günler için para biriktirmenin önemini biliyor ve duyuyorsunuz ancak bir türlü para biriktirmeye başlayamıyorsunuz ya da nasıl biriktirileceğini bilmiyorsunuz her biriktirmek istediğinizde içinizden bir ses size “yaşım henüz genç ileride biriktiririm,hem henüz biriktirilebilecek kadar parayı kazanmadım,çok kazanınca biriktiririm” mi diyor?Oysa para biriktirmek eğer biraz irade gösterirseniz hem çok kolay hem zevkli ve hem de zaruridir.İşte paranızı çarçur etmeden biriktirmek için size on(bu sebepler aslında ondan fazla ama ben belli başlılarını yazdım)sebep:

1)Zor günler için para biriktirmek yaradılıştan gelen bir özellik olmayıp eğitim ve irade gösterme ile kazanılan bir alışkanlıktır.Böyle bir alışkanlığı kazanmak öğrenme kabiliyetinizi arttırır size irade zaferi kazandırır.

2)Yaşın genç olması,henüz çok para kazanamıyor olmanız para biriktirmeye engel değildir.

3)Para biriktirmek(para; bir araç olduğu düşünülerek biriktirilmeli yoksa cimrilerin yaptığı gibi amaç olarak değil) sizi hayatta karşılaştığınız zor hatta güzel günlerde “namerte değil merte bile muhtaç olmak”tan kurtarır.

4)Para biriktirmek kendinize güven duymanızı ve huzurlu olmanızı sağlar

5)Para biriktirmek hayallerinize ulaşmanızı ya da daha kolay ulaşmanızı sağlar.

6)Para biriktirmek önce kişiyi,sonra aileyi sonra mensubu olduğunuz halkı sonra da insanlığı maddi olarak güçlü kılar.

7)Para biriktirmek sosyal barışa katkı sağlar sınıf çatışmalarını önler.

8)Para biriktirmek emeklerin heba olmasını önler.

9)Para biriktirmek toplumun size olan güvenini arttırır.

10)Para biriktirmek sizi ihtiyacınız olmayan şeylere ve hizmetlere para harcamaktan alıkoyar.Peki bu sebepleri saydıktan sonra para biriktirmeye nasıl ve ne zaman başlayacaksınız?Takibi hemen,şimdi başlayacaksınız.

Peki nasıl başlayacaksınız?

TABİKİ YETMİŞE/OTUZ PRENSİBİ İLE yani kazandığınız haftalık,aylık ya da yıllık paranın ya da elinize geçen her miktar paranın %70 ini günlük harcamalarınız ve sevdiğiniz şeylere yapacağınız harcamalar için ayıracaksınız %30’unu ise bir banka hesabında ya da emin bir yerde biriktireceksiniz ve biriktirdiğiniz bu %30’luk paya ölüm ya da ağır hastalık dışında dokunmamaya çalışacaksınız yani parayı biriktireceksiniz ve onu unutacaksınız,yok sayacaksınız.Diyelim ayda 600,00TL kazanıyorsunuz bunun %70i olan 420,00TL sizin,%30u olan 180,00TL ise gelecek için biriktireceğiniz paradır.Basit bir hesapla her ay düzenli olarak 180TL biriktirirseniz bir yılın sonunda tam 2.160,00TL paranız olur.Oran belli yetmişe/otuz hemen başlayabilirsiniz………..