28 Ağustos 2011 Pazar

İKİNCİEL ARAÇ ALIRKEN DİLİNİZ VE CEBİNİZ YANMASINİkinciel araç satın alırken hayal kırıklığına uğramamak için şu hususlara dikkat ediniz;


1)Satın alacağınız aracın renk,motor,donanım gibi özelliklerini ve bu özellikteki araçların fiyatlarını önceden iyice araştırın,

2)Aracı beğendikten sonra aracın vergi borcu olup olmadığını bağlı bulunduğu vergi dairesinden öğrenin(halk arasında vergi dairelerinden alınan ''vergi borcu olmadığına dair evrak'' araç sahibinin özel hukuk borcunun da olmadığı şeklinde yanlış yorumlanmakta vergi borcunun olmadığına dair evrak vergi dairesinden alındıktan sonra gerçekte hiçbir hukuki geçerliği olmayan sadece alınıp verilen paralara delil olan harici/adi sözleşme yapılarak satış bedeli olan para araç sahibine hatta çoğu zaman aracın sicil sahibi dahi olmayan zilyet şahıslara teslim edilmekte ve araç kullanılmaya başlanmakta,aracın sicilini almak için girişimlere başlandığında ne yazıkki aracın bağlı bulunduğu trafik tescil denetleme büro amirliğindeki sicil kaydı üzerinde aracın değerinin çok üzerinde (sicil sahibinin borçları için)yakalama talepli haciz ya da ipotek bulunduğu anlaşılmaktadır bu durum anlaşıldığında ise iş işten geçmekte ağır mağduriyetler açığa çıkmakta araç gittiği için aracı elinden alınan şahıs elindeki harici sözleşmede(tabiki böyle bir sözleşme düzenlenmiş ise ki çoğu zaman bu dahi düzenlenmemektedir bazen de sözleşme düzenlendiği halde üzerine satış bedeli yazılmadığı için gene bir anlam ifade etmemektedir ) yazılı olan parayı alabilmek için Borçlar Kanunundaki Sebepsiz Zenginleşme temelli davayı açmakta davayı kazansa bile para kaptırdığı şahıs genellikle iflas/dalavereci olduğundan hiçbir netice alamamakta alsa bile ortalama 2-3yıl uğraşmaktadır)

3)Aracın bağlı bulunduğu trafik tescil denetleme büro amirliğindeki sicil kaydı üzerinde sicil sahibinin özel hukuk borçları sebebi ile HACİZ olup olmadığı,gene sicil kaydı üzerinde ''davalıdır şerhi '' ya da devrinin engellendiğine dair mahkeme kararı olup olmadığını iyice araştırınız,

4)Aracı size satacak olan şahsın aracın sicil sahibi olup olmadığını sicil sahibi değil ise aracı nasıl ve kimlerden satın alarak araca sahip olduğunu iyice araştırınız,

5)Satış bedelini satıcıya verir vermez(ki geçersiz olmakla birlikte ileride size delil olacağından verdiğiniz para ile ilgili paranın ne için verildiği kaydını içeren bir makbuz/belge alınması tavsiye olunur)

6)En kısa sürede aldığınız aracın satışını/sicil kaydını derhal Noterlik sözleşmesiyle alınız(Ki Karayoları Trafik Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereği noterlikten yapılmayan hertürlü (harici/adi)araç satış sözleşmeleri geçersizdir,sadece alınıp verilen paraya delil olabilir) Geçersiz olmakla birlikte kaptırdığınız parayı geri almakta delil olarak kullanacağınız harici sözleşmeyi asla kaybetmeyiniz,yırtmayınız ve en kısa sürede avukatınızla irtibata geçiniz

Hiç yorum yok: